Relatiegesprekken


U ervaart onvrede in uw relatie. Er zijn problemen waar u met elkaar niet uitkomt. Misschien is het samen erover praten al moeilijk, is er gauw sprake van misverstanden of wederzijdse verwijten. Misschien heeft u het gevoel in een kring te lopen.

De tussenkomst van psycholoog Arnhem / psychotherapeut Arnhem als onpartijdige derde kan hierbij een uitkomst bieden om samen tot nieuwe inzichten of een andere manier van met elkaar omgaan te komen. Over het algemeen zullen de gesprekken uiteraard plaatsvinden met beide partners, soms is het zinvol ook individuele gesprekken te voeren. Groepspsychotherapie als stel is geen optie.


De frequentie van de gesprekken wordt elke keer in overleg bepaald. Het aantal gesprekken is uiteenlopend, afhankelijk van de aard van de problemen en de achterliggende oorzaken.   

 
Opbellen