Groepspsychotherapie


 Werkwijze

De grondregel van groepspsychotherapie is, dat u zoveel mogelijk over uzelf vertelt: wat u meemaakt of wat u bezig houdt, positief als negatief. Alles wat u kwijt wilt kan gezegd worden, als het maar met uzelf te maken heeft. Deze uitwisseling geeft uzelf, de groepsleden en de therapeuten de kans u beter te leren kennen en te begrijpen. Uitwisseling is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. U zult merken dat u veel kunt leren van de ervaringen, de gevoelens en de gedachten van de andere groepsleden en dat u veel herkenning bij elkaar zult vinden. De voorvallen in uw dagelijks leven, de ervaringen in de groep zelf en uw voorgeschiedenis komen steeds als gespreksthema terug. U zult veel beleven aan de groepsleden en aan de therapeuten. Al deze gevoelens zijn belangrijk genoeg om uitgebreid te bespreken.

U wordt geacht elke keer aanwezig te zijn. Probeert u zo snel mogelijk aan de gesprekken mee te doen zonder uzelf echter te forceren. U kunt echter beter vertellen wat u tegenhoudt dan te zwijgen. Het kan soms even duren voordat u uw plek vindt in de groep. Daarom raden wij u aan minimaal 3 maanden mee te doen.

Het is belangrijk om vrij uit te kunnen praten en geen groepsleden kent, met wie u een zodanige relatie heeft, dat het u hindert deze grondregel te kunnen volgen. Mocht dit wel het geval zijn, maakt u dat zo snel mogelijk kenbaar.                   

Hoe lang u aan de groep deelneemt verschilt per persoon. Net als in een individuele psychotherapie is dat soms nog geen jaar, maar kan ook 4 of meer jaren zijn. Dit is afhankelijk van de problemen/klachten, de persoonlijkheid van de cliënt en de gebeurtenissen in zijn leven gaandeweg de therapie.


Praktische gegevens groepspsychotherapie

  • Deze groepspsychotherapie in Praktijk Kirst is een psychoanalytisch gebaseerde inzichtgevende behandeling
  • De groep bestaat uit maximaal 8 groepsleden en wordt begeleidt door 2 therapeuten
  • Elke week op een vast tijdstip komt de groep bij elkaar gedurende 1,5 uur
  • Vrijwel het hele jaar gaan de sessies door.
  • De groepstherapeuten zijn: mevr.drs.M. Blocks en dhr.drs.Th. Kirst 

De locatie van de sessies:  St. Bernulphusstraat 13a, 6861 GS Oosterbeek


 
Opbellen